Shortcut to menu Shortcut to container Shortcut to footer
진출기업 디렉토리 보기
KR
0 0
0 0
VN
0 0
0 0

진출기업 검색 결과 베트남 중북부 진출 한국기업을 검색해 보세요!

코참 진출기업의 상호, 전화번호, 주소, 할인혜택 리스트
지역 상호/주소 연락처
BAC GIANG

[제조업]

ACE GARMENT VINA

OFFICE: (0204) 366 8912

OFFICE:
516 Km 2, Hoang Hoa Tham, Song Mai, Bac Giang

BAC GIANG

[제조업]
제조업, 플라스틱 사출

알파그린테크 비나 ALPHA GREEN TECH VINA

OFFICE: 036 980 7883

OFFICE:
CN-05 Hoa Phu I.Z, Chau Minh, Hiep Hoa, Bac Giang

최초 가입일: 2019.10

회비 납부일: 09/06/2023

BAC GIANG

[통신, IT, SW]

에이엠텔레콤 AM TELECOM Co.,Ltd

OFFICE: 097 288 4298

OFFICE:
Cong Ty TNHH Younyi Electronic Vina, Tien Phong,
Yen Dung, Bac Giang

최초 가입일: 2019.11

회비 납부일: 2020.08

BAC GIANG

[제조업]
제조/ Manufacturing

아세텍 비나 Asetek Vina.Co,Ltd

OFFICE: 02043574886

OFFICE:
A3 plot Dinh Tram industrial, Hoang Ninh Commune, Viet Yen district, Bac Giang

최초 가입일: 14/04/2022

BAC GIANG

[제조업]

ASIA BOLT VINA Co.,Ltd

OFFICE: (0204) 366 1564~5

OFFICE:
FJ20, FJ21 Song Khe, Noi Hoang I.Z, Tien Phong, Yen Dung, Bac Giang

BAC GIANG

[전자, 전기 제조업]

ASIA LCD SERVICE CO.,LTD

OFFICE: 083 683 8388

OFFICE:
Xuong so 03, Lo A3, Khu cong nghiep Dinh Tram, Hoang Ninh, Viet Yen, Bac Giang

BAC GIANG

[제조업]

ATUM VINA

OFFICE: (0204) 366 1199

OFFICE:
Tan Van 3, Tan Dinh, Lang Giang, Bac Gian

BAC GIANG

[전자, 전기 제조업]

BELCAT VINA JSC

OFFICE: 096 700 2960

OFFICE:
Thon Phuc Thuong, Song Mai, Bac Giang

BAC GIANG

[전자, 전기 제조업]

BEST MANUFACTURING TECHNOLOGY CO.,LTD

OFFICE: 0204) 366 1615

OFFICE:
Lot D8, Dinh Tram I.P, Viet Yen, Bac Giang

BAC GIANG

[제조업]

BJ TECH VINA

OFFICE: 089 828 5166

OFFICE:
Lo D1-D2 (thue nha xuong cua Cong ty TNHH Xuan Thu), KCN Dinh Tram, Hoang Ninh, Viet Yen, Bac Giang

top